A high-level, general purpose and modular minecraft bot using hot re-loadable (without restarting the bot!) plugins. Batteries included, launch to run!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
jay feb0b0927a feat(informer): :sparkles: add villager profession details 1 år sedan
.vscode ci: :wrench: add vscode conventional commits scopes 1 år sedan
lib feat(informer): :sparkles: add villager profession details 1 år sedan
.gitattributes style: :art: fix crlf -> lf for real this time, using .gitattributes 1 år sedan
.gitignore style: :art: fix crlf -> lf for real this time, using .gitattributes 1 år sedan
package.json build: :arrow_up: update deps 1 år sedan