A high-level, general purpose and modular minecraft bot using hot re-loadable (without restarting the bot!) plugins. Batteries included, launch to run!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
jay feb0b0927a feat(informer): :sparkles: add villager profession details 1 rok temu
.vscode ci: :wrench: add vscode conventional commits scopes 1 rok temu
lib feat(informer): :sparkles: add villager profession details 1 rok temu
.gitattributes style: :art: fix crlf -> lf for real this time, using .gitattributes 1 rok temu
.gitignore style: :art: fix crlf -> lf for real this time, using .gitattributes 1 rok temu
package.json build: :arrow_up: update deps 1 rok temu