A high-level, general purpose and modular minecraft bot using hot re-loadable (without restarting the bot!) plugins. Batteries included, launch to run!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
jay feb0b0927a feat(informer): :sparkles: add villager profession details před 1 rokem
.vscode ci: :wrench: add vscode conventional commits scopes před 1 rokem
lib feat(informer): :sparkles: add villager profession details před 1 rokem
.gitattributes style: :art: fix crlf -> lf for real this time, using .gitattributes před 1 rokem
.gitignore style: :art: fix crlf -> lf for real this time, using .gitattributes před 1 rokem
package.json build: :arrow_up: update deps před 1 rokem