Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Tanner Collin 863128dfc4 Log into telegram 3 lat temu
.gitignore Stop ignoring session files 3 lat temu
Procfile Remove pkg requirement 3 lat temu
main.py Add Procfile 3 lat temu
requirements.txt Remove pkg requirement 3 lat temu
telethon.session Log into telegram 3 lat temu