5 Комити (master)
 

Аутор SHA1 Порука Датум
  Tanner Collin 863128dfc4 Log into telegram пре 1 година
  Tanner Collin d57072bf6f Stop ignoring session files пре 1 година
  Tanner Collin c85ac1564e Remove pkg requirement пре 1 година
  Tanner Collin 2d4dbcb6f3 Add Procfile пре 1 година
  Tanner Collin 76d74d06e6 Initial commit пре 1 година